Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2546)
“จิตสำนึก 14 ตุลา”


เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมือง และเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย และส่งผลสะเทือนมายังแวดวงศิลปวัฒนธรรม ทั้งวรรณกรรม ดนตรี ละคร งานศิลปะแขนงต่าง ๆ

ด้วยเหตุนี้เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มูลนิธิ 14 ตุลาจึงริเริ่มโครงการประกวดวาดภาพและจัดแสดงนิทรรศการศิลปเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “จิตสำนึก 14 ตุลา” เป็นกิจกรรมรณรงค์ในวาระดังกล่าว เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าความเสียสละ ประขาธิปไตย จิตใจสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในหมู่เด็กและเยาวชน

โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายศิลปะและเยาวชน สถาบันปรีดี พนมยงค์ อันเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สืบทอด และพัฒนาแนวความคิดของ ฯพณฯ ปรีดี พนนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ให้รับใช้ราษฎรไทยอย่างถ้วนหน้า ซึ่งท่านได้เห็นความสำคัญของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ได้เขียนบทความเรื่อง “จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบชูรณ์ของวีรชน 14 ตุลา” พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง


รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
รางวัลพิเศษความคิดสร้างสรรค์
  รางวัลความคิดสร้างสรรค์
  รางวัลชมเชย


Copyright ©14tula.com All rights reserved