Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


   โครงการการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2552)
"ประชาธิปไตยสมบูรณ์"


สาส์นจากประธานมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

“ประชาธิปไตย” เป็นคำที่มักจะมีการนำมาอ้างถึงอยู่เสมอในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจพบได้ตั้งแต่การเลือกหัวหน้าชั้นเรียนไปจนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยคำดังกล่าว อาจมีการตีความแตกต่างหลากหลายไปตามแต่กาลเวลาและสถานที่ แต่โดยรวมแล้ว จะหมายถึงการปกครองที่ให้ความสำคัญกับ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพเป็นหลัก

เหตุการณ์สำคัญที่แสดงออกถึงแนวคิด “ประชาธิปไตย” คือ กรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ อันนับเป็นหมุดหมายหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งยังคงกล่าวถึงกันอยู่เสมอแม้ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิ ๑๔ ตุลา จึงถือเอาการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตย เป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน โดยกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิได้กระทำมาทุกปี คือโครงการศิลปะและเยาวชนในหัวข้อที่เกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย” ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยต่อเนื่อง

สำหรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ ๓๕ ปี ของเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ทางมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ร่วมกับสถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงได้นำอุดมการณ์จากวลี “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ของท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ มาเป็นหัวข้อในการประกวดวาดภาพศิลปะครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงร่วมแสดงทรรศนะผ่านการส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้เข้าชมงานศิลปะ

น่ายินดีที่ในปีนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และงานศิลปะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิด “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” ได้อย่างน่าชื่นชม เป็นเสมือนสัญญาณบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของประชาธิปไตยไทยในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานเจตนารมณ์ ๑๔ ตุลา ต่อไป

ในนามของมูลนิธิ ๑๔ ตุลา และสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการนี้ และท้ายที่สุด ทางมูลนิธิหวังว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนเหล่านี้ จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตย หรืออย่างน้อยก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่า “ประชาธิปไตยสมบูรณ์” คือสิ่งใดกันแน่ และเราอยู่ใกล้หรือไกลจุดหมายนั้นเพียงใด

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา


รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๓

ชนะเลิศ รางวัลยอดเยี่ยม
ชนะเลิศ รางวัลดีเด่น

ระดับชั้นอนุบาล
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Copyright ©14tula.com All rights reserved