Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cherระเบียบการขอใช้พื้นที่-อัตราค่าบำรุงห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
และห้องประชุม 14 ตุลา

รูปห้องประชุม 14 ตุลา

1. บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ จะต้องสอบถามและทำจดหมายขออนุญาตใช้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมายังสำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์และโทรสารสำหรับติดต่อกลับที่สะดวกที่สุด

2. การพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่จะแล้วเสร็จไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากที่ได้รับจดหมายขออนุญาตใช้สถานที่ ยกเว้นกรณีที่รายละเอียดของการใช้งานไม่ชัดเจน

3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่แล้ว ผู้ขอใช้จะต้องนัดหมายกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ 14 ตุลา เพื่อเข้ามาตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดงานจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

4. พื้นที่ให้บริการของอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ได้แก่
4.1 ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ความจุ 120 ที่นั่ง รวมพื้นที่บริเวณลานบ่อน้ำหน้าห้อง
4.2 ลานกิจกรรมเวทีกลางแจ้งและโถงนิทรรศการชั้นบนบริเวณปีกซ้าย-ขวาของสถูป
4.3 ห้องประชุม 14 ตุลา(อาคารสำนักงาน) ความจุ 70 ที่นั่ง

อัตราค่าบำรุงสถานที่
ครึ่งวัน 09.00 น. -12.00 น. หรือ 13.00 - 16.00 น. = 3,500 บาท
เต็มวัน 09.00 น. - 16.00 น.  = 5,000 บาท 

หากผู้ใช้บริการนำระบบแสงเสียงมาติดตั้งเพิ่มเติมและต้องใช้ไฟฟ้าของอาคาร จะคิดค่าเสื่อมอุปกรณ์และอาคารเพิ่มอีก วันละ 1,000 บาท , อัตราดังกล่าวรวมธุรการแม่บ้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จำนวน 3 - 4 คนในเวลาปกติ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ควบคุมดูแลเครื่องเสียง ตลอดจนดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ใช้งานและห้องน้ำ โดยผู้ใช้สถานที่จะต้องชำระเงินทันทีที่งานเสร็จสิ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเวรของวันนั้น   และหากเกินเวลา 17.00 น. บวกเพิ่มค่าบำรุงสถานที่-ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ตามความสมควร

5. หากต้องการขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบำรุงสถานที่ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา ที่จะพิจารณาและจะระบุไว้ในจดหมายแจ้งค่าใช้จ่ายตามข้อ 4 เพื่ออนุมัติเป็นรายกรณี

6. มูลนิธิ 14 ตุลา ในฐานะเจ้าของสถานที่ไม่อนุญาตให้เจาะ ตอก หรือทำความเสียหายแก่พื้น ผนัง ฝ้า เพดาน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หากพบความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานนั้น ผู้ขอใช้จะต้องชดใช้เงินให้แก่มูลนิธิเป็นจำนวน 10 เท่าของค่าซ่อมแซมที่ต้องจ่ายจริงรูปห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

 
 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา

14/16 ถนนราชดำเนินกลาง

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200

Tel 0-2622-1013-5

Fax 0-2622-1016

   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster