Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


"ห้องเรียนประชาธิปไตย" : ตอน จักขอต่อรอยฝันจากวันก่อน

ในระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม -5 กันยายน มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ได้จัดกิจกรรม ห้องเรียนประชาธิปไตย ตอน จักขอต่อรอยฝันจากวันก่อน ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “ห้องเรียน” สิ่งที่ปรากฏในจินตนาการมักจะเป็นภาพของนักเรียนจำนวนมาก กำลังนั่งฟังครูสอนอยู่ภายในห้องที่ปิดทึบ ไม่ข้องเกี่ยวกับโลกภายนอก ในห้องนั้นจะแบ่งเป็น “ผู้สอน” และ “ผู้ฟัง” ที่สื่อผ่านการบรรยายไม่ว่าจะด้วยเสียง ภาพ หรือตัวอักษร

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า “การบรรยาย” เป็นหนึ่งในหนทางที่จะบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความรอบรู้ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางแห่งการเรียนรู้นี้ ยังมีหนทางอื่นอีกมากนอกเหนือจากการบรรยายหน้าห้อง ที่จะชักนำความรู้และความคิดเข้าสู่มโนทัศน์ของผู้เรียน

ด้วยการเล็งเห็นเป้าประสงค์ข้างต้น ที่ “ผู้เรียน” เหล่านี้น่าจะมีกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ผ่านการกระทำนอกห้องเรียน ดังนั้น ทางมูลนิธิ 14 ตุลา จึงจัดทำกิจกรรม “ห้องเรียนประชาธิปไตย” ที่มีเป้าประสงค์หลักในการให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับสิ่งที่ฟังดูยากและซับซ้อน เช่น “การเมือง” “ประชาธิปไตย” “ประวัติศาสตร์” ฯลฯ ผ่านงานศิลปะ, นิทรรศการ, การเล่นเกมส์ และการบรรยายอย่างมีส่วนร่วม อันจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านความสนุกในการเรียนรู้

อนึ่ง การทำกิจกรรมครั้งนี้ มิได้มีเป้าหมายที่การผลิตซ้ำข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ หรือเชิดชูความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการ “แช่แข็ง” อดีตที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อยุคสมัยของตนเอง แต่ต้องการที่จะนำเสนอการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงโลกในปัจจุบันที่พวกเขาต้องเผชิญ อันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างรู้คิดต่อไป

แน่นอนว่า กิจกรรมเหล่านี้ย่อมไม่ใช่สูตรที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกได้อย่างสำเร็จรูป แต่ขอเพียงได้ “จุดประกาย” ให้เกิดคำถามบางประการต่อโลกของพวกเขา เพียงแค่นี้ก็นับว่าบรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิต้องการแล้ว

ภาพกิจกรรม "ห้องเรียนประชาธิปไตย"


24 สิงหาคม 2551
สนทนาวิชาการ หัวข้อ กิจกรรมคนหนุ่มสาว: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

23-24 สิงหาคม 2551
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

28 สิงหาคม 2551
โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1014-5
Fax 0-2622-1016
   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster