Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher


เหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ที่สะท้อนถึงปัญหาและความขัดแย้งที่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “อุดมการณ์ทางการเมือง” คือ กรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่หลายฝ่ายต่างก็ยกให้เหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายสำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังคงได้รับการกล่าวถึงและผลิตซ้ำอยู่เสมอ รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่มีบุคคลจำนวนมากร่วมใจกันขับไล่รัฐบาลทหารเท่านั้น แต่ยังบรรจุไว้ด้วยอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และอุดมการณ์อันหลากหลายของบุคคลจำนวนมาก บ้างก็เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย บ้างก็ทนไม่ไหวกับการบีบคั้นของรัฐบาลทหาร บ้างก็เข้าร่วมเพราะเห็นใจนักศึกษา ซึ่งความหลากหลายตรงส่วนนี้คงไม่สามารถบรรจุลงไปได้ในหนังสือหรือตำราเพียงเล่มใดเล่มหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิ 14 ตุลา จึงได้ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรวบรวมความทรงจำในอดีต ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเอกสารในสมัยนั้น, ข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์, ภาพถ่าย ตลอดจนปากคำของบุคคลที่เคยเข้าร่วมเหตุการณ์ในช่วงนั้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนหนึ่งของหลักฐานที่หามาได้ ทางมูลนิธิจะได้นำเผยแพร่ในคอลัมน์ “ตู้เก็บเอกสาร” ในเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อเป็นตู้เก็บเอกสารสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง ด้วยความหวังว่า การสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานให้แก่บุคคลต่างๆ นั้น จะนำไปสู่ความรู้และความเข้าใจทางการเมืองอันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยต่อไป

หากท่านใดมีข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาเพิ่มเติม หรือเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ครั้งนั้น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมูลนิธิ โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านมาที่ oct14_f@hotmail.com ทางมูลนิธิ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

หนังสืออนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา

๑. หนังสือเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสืออนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
๓. หนังสือพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔
๔. สมุดภาพแห่งความทรงจำจารึกประวัติศาสตร์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
๕. สมุดรวมภาพเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา : ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๔๔ ๒๕๔๖
๖. ๑๐๐ รายชื่อผู้ร่วมเรียกร้องรัฐธรรมนูญ

เอกสาร...แถลงการณ์

MOU Korea Democracy Foundation กับ 14 October Foundatio
มติคณะรัฐมนตรีรับรองวัน ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖
มติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรองวันที่ ๑๔ ตุลาเป็นวันสำคัญและให้จัดกิจกรรมรำลึกทุกปี ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
บท “สัมมาสติ” เมื่อครั้งสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๖ ก่อนเกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เพื่อเตือนสติคนไทย
แถลงการณ์ ฉบับที่ ๑ เรื่อง การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ : กลุ่มอิสระ วศ. ประสานมิตร
แถลงการณ์ ถึง เพื่อนนักศึกษาครู : องค์การนักศึกษาครูแห่งชาติ
แถลงการณ์ของนักศึกษา : แนวร่วมนิสิตนักศึกษาประชาชน
จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มติที่ประชุมอธิบดีเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา : วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประมานมิตร
แถลงการณ์ ถึง เพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ (แผ่นที่ ๑) : องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แถลงการณ์ ถึง เพื่อนนักศึกษาธรรมศาสตร์ (แผ่นที่ ๒): องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แถลงการณ์ : แนวร่วมนักศึกษาประชาชน
แถลงการณ์สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล : สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
แถลงการณ์ : หน่วยปฏิบัติงานร่วม นักศึกษา-ประชาชน

เอกสาร "นิทรรศการประชาธิปไตย" "วันมหาปิติ" "วันมหาวิปโยค" "วีรกรรมประวัติศาสตร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖"

นิทรรศการประชาธิปไตย | วันมหาปิติ ๑ - หน้าปก คำนำ สารบัญ
วันมหาปิติ ๒ - บทเรียนจากการต่อสู้ 14 ตุลา
| วันมหาปิติ ๓ - ประมวลภาพเหตุการณ์จาก ตจว.ฯ
วันมหาปิติ ๔ - ด้วยเหตุอันใด (ทวี หมื่นนิกร) | วันมหาปิติ ๕ - จาก มธ.ถึงศูนย์ฯ
วันมหาปิติ ๖ - ก่อนจะถึง ๑๔ ตุลาคม | วันมหาปิติ ๗ - ฟ้าสางที่ข้างสวนจิตรฯ
วันมหาปิติ ๘ - ธรรมศาสตร์ ๑๓ ถึง ๑๔ ตุลาคม | วันมหาปิติ ๙ - ศูนย์ปวงชนชาวไทย
วันมหาปิติ ๑๐ - บันทึกของพยาบาล | วันมหาปิติ ๑๑ - บันทึกของประชาชน
วันมหาปิติ ๑๒ - บันทึกของอาจารย์ | วันมหาปิติ ๑๓-ประมวลแถลงการณ์
วันมหาปิติ ๑๔ - ทัศนะจากสื่อสารมวลชน | วันมหาปิติ ๑๕ - อนุสรณ์แห่งวันมหาวิปโยค
วันมหาปิติ ๑๖-แนวทางสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ|วันมหาปิติ ๑๗-ภาระหน้าที่ของผู้รักชาติ
วันมหาวิปโยค (เบื้องหลังภาพและข่าว) | วันมหาวิปโยค(ประมวลภาพวันประวัติศาสตร์)
วันมหาวิปโยค(ประมวลภาพวันประวัติศาสตร์) - หน้าปก
วีรกรรมประวัติศาสตร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ -๑
วีรกรรมประวัติศาสตร์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ -๒ (จบ)


คอลัมน์ "นเรศ นโรปกรณ์ เขียน เขียน เขียน เขียน เขียน" (สยามรัฐ)

|ตอนที่ ๑ |ตอนที่ ๒|ตอนที่ ๓ |ตอนที่ ๔|ตอนที่ ๕ |ตอนที่ ๖|ตอนที่ ๗ |ตอนที่ ๘|ตอนที่ ๙ |

 

 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1014-5
Fax 0-2622-1016
 Email : oct14_f@hotmail.com