Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cherเนื่องจากเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ผ่านมาถึง ๓๕ ปี แม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากในเชิงประวัติศาสตร์ แต่ก็ยาวนานพอสมควรที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมไทย ได้มีเวลาตั้งสติคิดทบทวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศครั้งนี้จนตกผลึกอย่างดี และขณะนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากต่างมีอายุล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัย ซึ่งวัยและสังขารจะต้องเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา

หากไม่รีบดำเนินการรวบรวมสิ่งของและบันทึกคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์ตลอดจนผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ หลักฐานอันทรงค่าจำนวนไม่น้อยอาจสูญหายไป ความทรงจำต่าง ๆ อาจลืมเลือนไป ซึ่งหากปล่อยไปก็นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

ดังนั้นมูลนิธิ ๑๔ ตุลา จึงจัดทำโครงการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ โดย มุ่งเน้นไปยัง ผู้คนที่ไม่โดดเด่น คนซึ่งไม่ใช่ผู้นำ ด้วยต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของคนธรรมดาสามัญเหล่านั้น เพราะหากขาดซึ่งคนธรรมดาจำนวนเรือนแสนแล้ว การเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้ง 14 ตุลา ย่อมไร้พลัง และไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่เป็นแน่ และนั่นเตือนใจว่า เมื่อใดก็ตามที่คนสามัญธรรมดา ร่วมมือกัน ตามหลักการนิติธรรมและอยู่ภายใต้กติกาแห่งสังคมแล้ว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลบุญสม เล้าสุวรรณ

อติศักดิ์ พงศ์กระจ่างแก้ว

นภดล มีสมสิบ

บรรจง คงสุทธิ์

สมชาย รัตนสุธีรานนท์

บุญชัย วสุนธรา

สุวัฒน์ ตันพานิช

ทองธัช เทพารักษ์

ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล

สามารถ วงศ์นิยม

อนันต์ แสงอรุณ

อเล็กซ์ (อดิเทพ) ศุภจิตรา

กัลยา ใหญ่ประสาน

ศรีสวาท อารยะจิตร์

สุภาพร รัตนโอภาส


กิตติ จัยวัฒน์


ประยุทธ อุดมจรรยา


พรทิพย์ สาริกบุตร

วโรดม ปรีชาวนิช

สันติ อิศโรวุธกุล

สุทิน บรมเจต


นิวัติ แก้วล้วน


สมบูรณ์ เกตุผึ้ง


สมพงษ์ ทดแทนคุณ

เสรี ศิรินุพงศ์

ชมัยภร แสงกระจ่าง
 

รายชื่อบุคคลที่รอคำอนุญาต ในการเผยแพร่เรื่องราว

แอ๊บเปิล พานิชสุข

อาคม สุวรรณนพ

เกียรติ อนันตเศรษฐ

เข้ม มฤคพิทักษ์

เข็มรัตน์ กองสุข

จรัล ดิษฐาอภิชัย์

จีรวรรณ (ปาหนัน) โสดาวัฒน์

ชวน ชูจันทร์

โชคชัย ตักโพธิ์

ณัฐพล พิพิธประพัฒน์์

ณัฐพัฒน์ บำรุงฤทธิ์์

ถวัลย์ วงศ์สุภาพ์

เทอดเกียรติ พรหมนอก

ธนศักดิ์ เลิศเจริญพร

ธวัช มนูธรรมธริ์์

ธิดา โตจิราการ (ถาวรเศรษฐ)

นัสเซอร์ อาจวาริน

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์

เสริฐการ ศิริพิบูลย์อุษา

บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ

บัณฑิต อานียา

บุญช่วย ฮ่อบุตร

บุญส่ง ชเลธร

ประเดิม ดำรงเจริญ

อัษฎางค์ วัฒนเวสม

ประเสริฐ ศรีสืบ

พงษ์ธาดา แก้วกมล

แสงดาว ศรัทธามั่น

พระครูญาณสยมภูว์ (ขจร นาคเวทิน)

พิชยุทธ์ วทานิย

พิลึก แสงใส

พิสุทธิ์ พุทธิกุลสถิต

เพิ่มพงษ์ เชาวลิต

ภาณุ พิทักษ์เผ่า

ภาณุพงศ์ ไชยวรรณ์

มนัส จินตนดิลกกุล

เยาวเรศ ราชเกษร

รังสรรค์ แสนสองแคว

ล้วน เขจรศาสตร์

วรรโณ เวชศาสตร์

วรเศรษฐ์ ดุลยธรรมวงศ์

อารักษ์ ศักดาสุคนธ

วัฒน์ วรรลยางกูร์

วินัย อุกฤษณ์

วิภา ดาวมณี

วิมลวรรณ (ชญานิศ) สุรทรพิธ

วิสา คัญทัพ

ศรีชาย เอี่ยมจั่น

อำนาจ เย็นสบาย

สถาพร ศรีสัจจัง

สมคาด สืบตระกูล

สมชาย มีเหม็ง

สมชาย วัชรสมบัติ์

สมบัติ จันทรวงศ์ (ศ.ดร.)

สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

สำเริง คำพะอุ

สมพร มูสิกะ

สมศักดิ์ โยอินชัย

สริกร ถนอมสิน

สุรพล ปัญญาวชิระ

สาทิตย์ วรรณประวิตร

สาโรจน์ โสดานิล
 
 
อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1014-5
Fax 0-2622-1016
   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster